Podmienky používania www.sarti.gr

1.        Firma:

Sarti.gr je obchodná pobočka SITHON TRAVEL so sídlom v Sarti, Chalkidiki, Grécko PSČ 63072 s licenčným číslom 09.38.E.60.00.01420.01 vydaná  Gréckou Národnou Organizáciou Turistického ruchu.


2.        Súhlas so všeobecnými podmienkami používania
Užívateľ tejto stránky je osoba staršia ako 18 rokov a má zákonné právo a schopnosť ju používať v súlade so všeobecnými podmienkami stanovenými v tejto sekcii. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky služby prezentované na našich stránkach, poskytnuté buď priamo, alebo prostredníctvom našich distribútorov. Prístupom, prehliadaním a tvorbou rezervácie na našej webovej stránke, potvrdzujete, že ste prečítali, porozumeli  a súhlasili s nižšie uvedenými podmienkami (vrátane vyhlásenia o ochrane osobných údajov).


3.       Použitie stránky
Túto stránku môžete používať len  na opodstatnené požiadavky či rezervácie. Zaväzujete sa, že nebudete vykonávať žiadne špekulatívne, chybné alebo zavádzajúce rezervácie. Tiež sa zaväzujete poskytnúť správnu a presnú e-mailovú adresu, poštovú adresu alebo iné kontaktné údaje.  Sarti.gr môže použiť tieto údaje v prípade nevyhnutnosti vášho kontaktovania.


4.       Tvorba rezervácie
Akákoľvek rezervácia alebo objednávka na zakúpenie príslušného ubytovacieho zariadenia je považovaná za záväznú. Zmluva medzi vami a Sarti.gr vznikne v momente obdržania (a) Referenčného čísla rezervácie, (b) potvrdenia rezervácie e-mailom alebo faxom, a (c) platby v plnej výške.


5.       Ubytovanie
Prostredníctvom webovej stránky SITHON TRAVEL ponúkame možnosť on-line rezervácie širokej škály ubytovacích zariadení na poloostrove Sithonia, Chalkidiki. Opis každého ubytovacieho zariadenia bol pripravený s našim najlepším vedomím a podľa informácií poskytnutých od našich dodávateľov, s ktorými spolupracujeme. SITHON TRAVEL odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade, že informácie nekorešpondujú s realitou a zavádzanie nie je v jeho záujme.  
V prípade, že hoteliér nedokáže poskytnúť rezervované ubytovanie, je povinný nájsť alternatívnu možnosť minimálne rovnakého štandardu.
Sarti.gr dohliada, aby každé ubytovacie zariadenie bolo vedené profesionálne a tým sú podobné situácie veľmi zriedkavé. Sarti.gr nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s akýmikoľvek ďalšími nákladmi, stratami alebo škodou existujúcou v súvislosti s premiestnením ubytovacieho zariadenia , vzhľadom k tomu, že daná zámena je mimo kontrolu Sarti.gr.


6.       Hodnotenie
Naša webová stránka ponúka široký výber ubytovacích zariadení. Hodnotenie každého z nich nájdete v jeho popise. Cena zahrňuje všetky dane, poplatky za údržbu a poplatky za použitie vybavenia vyšpecifikovaného v popise. Sarti.gr si vyhradzuje právo upravovať všetky publikované ceny kedykoľvek a bez akéhokoľvek dôvodu. Avšak zmena ceny nemôže byť vykonaná po potvrdení rezervácie.


7.       Typy izieb
Štúdio: jedna miestnosť vybavená kuchynkou pre 2 alebo viac ľudí
Apartmán: pozostáva z jednej alebo dvoch izieb (podľa popisu) a separovanej kuchynky


8.       Upratovacie služby
Upratovanie pred príjazdom je zahrnuté v cene vo všetkých typoch ubytovania
Upratovanie počas pobytu je spresnené v každom popise zariadenia
Výmena posteľného prádla je spresnená v každom popise izby
Poskytnutie uterákov je vždy spresnené v popise
Výmena uterákov je vždy spresnená v popise


9.       Základy
RR: (room rate) cena izby. Cena nezahrňuje stravovanie.
BB: (bed and breakfast)cena zahrňuje aj raňajky v kontinentálneho typu servírované alebo formou bufetu
HB: (halfboard) polpenzia. Raňajky and jedno teplé jedlo za deň (obyčajne večera)
10.   Príchod/odchod
Čas nasťahovania je obyčajne o 14:00. V prípade skoršieho príchodu, izba nemusí byť pripravená na nasťahovanie a je potreba čakať
Čas vysťahovania je o 9 00, pokiaľ nie je uvedený iný čas v konkrétnom ubytovacom zariadení.


11.   Poruchy
Hostia sú povinní nahlásiť škody spôsobené na vnútornom / vonkajšom zariadením na recepcii alebo u majiteľa domu. Taktiež sú zodpovední za akékoľvek prípadné poplatky na ich odstránenie.


12.   Domáce zvieratá
Domáce zvieratá nie sú zvyčajne povolené v priestoroch ubytovacích zariadení, pokiaľ nie je uvedené inak v popise. Domáce zvieratá sú z hygienických dôvodov zakázané v bazénoch a všetky škody nimi spôsobené musia byť okamžite nahlásené na recepcii alebo u majiteľa domu. Majitelia domácich zvierat musia pokryť všetky náklady na odstránenie spôsobených škôd.


13.   Postup pri rezervácii, potvrdenie
Pre potvrdenie rezervácie kliknite na tlačítko „Potvrdiť žiadosť“, odpoveď na Vašu požiadavku  zašleme do 24-48 hodín. V prípade dostupnosti ubytovacieho zariadenia, ponúkame 2-3 dni na dokončenie celého procesu rezervácie. Platobné podmienky sú špecifikované v sekcii „Platby“ Rezervačný formulár musí obsahovať potrebné údaje, ktoré užívateľ Sarti.gr potvrdzuje odoslaním požiadavky. Užívateľ Sarti.gr musí vždy skontrolovať potvrdenie obdržané od nášho rezervačného oddelenia pre správnosť  všetkých údajov (mená, dáta a pod). V prípade, že dôjde k chybe, užívateľ musí informovať SITHON TRAVEL v priebehu 24 hodín.
Po dokončení rezervácie a obdržaní platby bude zaslaný poukaz o kúpe.


14.   Platby

Pre potvrdenie rezervácie je potrebné uhradiť 30% z celkovej ceny.

Platby musia byť vykonané buď kreditnou kartou alebo bankovým prevodom na účet našej spoločnosti. Doklad o zaplatení by mal byť zaslaný e-mailom. Pri bankovom prevode, nezabudnite uviesť vaše referenčné číslo v poznámke. Po obdržaní zálohy, Sithon Travel potvrdzuje rezerváciu. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu v prípade, že nebude záloha zaplatená včas.

Celková suma musí byť zaplatená na mieste jednému z našich zamestnancov. Až po prijatí celej sumy rezervácie Vám bude poskytnutý kľúč a tým aj možnosť sa ubytovať v danom ubytovacom zariadení.

  •      Kreditné karty: https://www.livepay.gr/Sithontravel.aspx
  •     Bankový prevod:

              Eurobank EFG
              IBAN: GR1202601810000380200271220
              Príjemca: SITHON TRAVEL
              Swift kód: ERBKGRAA

15.   Storno / zmeny rezervácie

Storno poplatky:

  •      Viac ako 21 dní pred príchodom: 30 eur
  •      1 až 21 deň pred príchodom: 30% z hodnoty rezervácie


Ak sa klient neubytuje počas prvého dňa rezervácie, musí informovať našu kanceláriu. V prípade neskorého príchodu (po informovaní kancelárie), ubytovanie je držané až do 12.00 nasledujúceho dňa. Ak sa klient nedostaví  vo vyhradenom čase a neinformuje kanceláriu, Sithon Travel si vyhradzuje právo opätovne predať ubytovaciu kapacitu.

V prípade predčasného odchodu, náhrada nie je poskytnutá.  

16.  Zmeny
Zmeny (nový dátum príchodu a odchodu, zmena typu izby, zmena počtu osôb) už potvrdenej rezervácie sú povolené len v prípade, že Sarti.gr dokáže uskutočniť novú požiadavku.

Akákoľvek zmena bude sankciovaná vo výške 20 eur.
Zmena ubytovacieho zariadenia je považovaná za zrušenie pôvodnej rezervácie a podlieha storno podmienkam.


17. Odmietnutie transakcie:
Nezaplatenie alebo neoprávnené použitie vašej kreditnej karty majú za následky zrušenie vašej rezervácie.


18. Ochrana osobných údajov:
Udržiavame vysoké etické štandardy a dávame dôraz na ochranu a dôvernosť vašich osobných údajov. SITHON TRAVEL nezhromažďuje informácie o vašej kreditnej karte. Proces platobného príkazu a následné overovanie dát prostredníctvom banky, zaisťujú absolútnu bezpečnosť vašej transakcie.


19. Vyššia moc:

Ak je Sarti.gr v dôsledku vyššej moci povinné obmedziť, zmeniť alebo zrušiť rezerváciu, nemáte nárok na náhradu za vzniknutú stratu. Pojem "vyššia moc" zahŕňa okrem iného, prírodné katastrofy, požiare a iné zničenie rezervovaného ubytovania, nepokoje, vojnové stavy, občianske nepokoje, vojenské či iné štrajky a protestné akcie.  Vyššia moc je mimo kontroly Sarti.gr